Research Institute of Business AdministrationWaseda University

About the Institute

The Faculty

There are concurrent researchers, adjunct researchers, research cooperators, and research associates in the institute. Concurrent researchers are mainly full-time academic staff of the School of Commerce, the Graduate School of Commerce and the Graduate School of Accountancy. The other faculty members and many guests are assigned to each research groups as a concurrent researcher, an adjunct researcher or a research cooperator.

【Divisions】 SC(School of Commerce)、GSC(Graduate School of Commerce)、GSA(Graduate School of Accountancy)、 WBS(Graduate School of Business and Finance)、GSPS(Graduate School of Political Science)、 FSS(Faculty of Social Sciences)、FIRE(Faculty of International Research and Education)、 FEIS(Faculty of Education and Integrated arts and Sciences)

PERIOD (2019.4.1-2020.3.31)

PROFESSORS

NAME DIVISIONS
ARAI, Satoshi SC
IKEO, Aiko SC
ITO, Yoshihiro SC
INOUE, Tatsuhiko SC
YIN, Jingchun SC
ELWOOD, Kate SC
OSHIKA, Tomoki SC
OTSUKI, Hiroshi SC
OGAWA, Toshiyasu SC
OKUMURA, Masashi SC
OGURA, Kazuya SC
ONZO, Naoto SC
KATAOKA, Takao SC
KATAYAMA, Hajime SC
KUBO, Katsuyuki SC
SAKANO, Shinya SC
SAKANO, Tomoaki SC
SHIMAMURA, Kazue SC
SHIMIZU, Hiroshi SC
SUZUKI, Toshihiko SC
SUZUKI, Tomohide SC
TAKASE, Koichi SC
TAGUCHI, Naoshi SC
TAKEI, Hisashi SC
TANIGAWA, Yasuhiko SC
TANIGUCHI, Mami SC
TANIMOTO, Kanji SC
NAKAIDE, Satoshi SC
NAKAMURA, Nobuo SC
HASEGAWA, Keiichi SC
HANAI, Shunsuke SC
PARVULESCO, Marguerite-Marie SC
HIROTA, Shinichi SC
FUJITA, Makoto SC
MITSUHASHI, Hitoshi SC
MIYAJIMA, Hideaki SC
MORIGUCHI, Takeshi SC
MORITA, Akira SC
YAUCHI, Yoshiaki SC
YAEKURA, Takashi SC
YAGO, Kazuhiko SC
YASUHARA, Akira SC
YAMAUCHI, Aki SC
YAMADA, Shigeru SC
YOKOTA, Kazuhiko SC
YOKOYAMA, Masanori SC
LEE, Hong Mu SC
WADA, Munehisa SC
AKIBA, Kenichi GSA
KAWAMURA,Yoshinori GSA
SHIMIZU, Takashi GSA
SUZUKI, Takanori GSA
DOLAN, Daniel P. GSA
TOYOIZUMI, Hiroshi GSA
MATSUMOTO, Toshifumi GSA
IKEGAMI, Jusuke WBS
ITO, Hideshi WBS
USUI, Akira WBS
UNO, Jun WBS
SHIMIZU, Nobumasa WBS
SUZUKI, Kazunori WBS
OGURA, Yoshiaki GSPS
KAWAMURA, Kohei GSPS
SHIRAKI, Mitsuhide GSPS
KATSURAYAMA, Yasunori FSS
KAWASHIMA, Izumi FSS
HASEGAWA, Shinji FSS
DAIMON, Tsuyoshi FIRE
PARK, Sang Jun FIRE
TANIYAMA, Koki FEIS

ASSOCIATE PROFESSORS

NAME DIVISIONS
ALMARAZ, Manuela SC
ICHIDA, Toshihiro SC
JESPER, Edman SC
OSAKI, Yusuke SC
KANO, Kazuko SC
KOKUBU, Hisao SC
TSUJIUCHI, Nobuhiro SC
BJOERN, Frank SC
JOEL, Malen SC
MURASE, Toshio SC
MORI, Hiroaki SC
MORIMOTO, Yoshiharu SC
YAMANOI, Junichi SC
WATANABE, Nobuya SC
ARIKAWA, Yasuhiro WBS
KASAJIMA, Yoichi FSS
KANNO, Hiroyuki FSS
SUZUKI, Ayako FIRE

ASSISTANT PROFESSORS

NAME DIVISIONS

PROFESSORS(WITHOUT TENURE)

NAME DIVISIONS
KANEKO, Hiroko GSA
SAYAMA, Hiroki SC
SHINOHARA, Makoto GSA
FUSHIMI, Toshiyuki GSA

ASSISTANT PROFESSORS (WITHOUT TENURE)

NAME DIVISIONS
TANIGUCHI, Miyuki SC
KIKUCHI, Yuta GSC

PERIOD (2019.4.1-2020.3.31)

NAME NAME
TAKAHASHI, Hiroyuki
AOYAMA, Keiji TAKENOUCHI, Hideyuki
AKAHOSHI, Takashi TAKENOUCHI, Reiko
AKIMOTO, Masashi TASHIRO, Yuki
AJIRO, Satoshi TACHIBANA, Yosuke
ABE, Keiji TANAKA, Kokoro
AHN, Joohee TABE, Keiya
IIZUKA, Yuki ZHANG, Yan
IGUCHI, Hakaru CHIYODA, Kunio
IKEMURA, Keiichi TSUJI, Masao
ISHIUCHI, Koji TSUJIYAMA, Eiko
ISHIGE, Akinori TSUCHIDA, Takeshi
ISHIZAKI, Toru
ISHIDA, Daisuke TOYA,Takahiro
ISHIZUKA, Hiroshi TOBA, Yoshihide
IDE, Kenji TOMOHARA, Akinori
IDE, Kenjiro NAKAI, Seiji
ITO, Sayuri
ITO, Taiki NAKAJIMA, Ryuichi
INABA, Nobuko NAKATA, Yusuke
INOUE, Yusuke NAGATSUKA, Wataru
INOUE, Yoko NARUOKA, Hirokazu
IMAI, Masakazu NARUKAWA, Yasuo
IMAI, Rie NISHIZAWA, Osamu
NEGISHI, Ryohei
UDA, Osamu NOSAKA, Kazuo
UCHINO, Satomi
HAGA, Yasuhiro
ENATSU, Kenichi HASEGAWA, Rei
EBIHARA, Satoshi HAZEYAMA, Kensuke
EBIHARA, Takashi HANAOKA, Yoshiaki
OKAWAUCHI, Takaaki HANAMURA, Shinya
HANE, Keisuke
OTSUKA, Muneharu HAMADA, Takayoshi
OHIRA, Susumu HAM, Heasun
HAYASHI, Tadashi
OGAWA, Ryo HARA, Makoto
OKUMOTO, Hideki
PAN, Chien-min
OBATA, Hiroshi PARK, Jeongsoo
ORIHARA, Masanori HINO, Kenta
ONZO, Miho HIROSE, Morikazu
KATAYAMA, Satoru
KANEKO, Yoshiyuki FUKUSHIMA, Takashi
KANEKO, Ryota FUJIKI, Junji
KAMIYAMA, Naoki FUJITA, Akiko
KAWAJI, Takeshi
KAWASAKI, Chiaki FURUTA, Seishi
KAWABE, Nobuo HORI, Koichi
KIGUCHI, Takehiro MAENO, Jyoji
KIM Yun Jeong MATSUDA, Shuichi
KUZUME, Tomohide WAN, Tao
KUBO, Yukitoshi MIWA, Yoshihiro
KUWANA, Yoshiharu
HUANG, Yawen MORI, Kinue
KOTO, Isuke
KOBAYASHI, Shunji
KOBAYASHI, Yoshitaka YASUI, Toshiaki
SAITO, Takuji YASUMOTO, Minoru
SAITO, Masaaki YATSUHASHI, Jiro
SATO, Atsuko YANAI, Kazutoshi
SATO, Koji YANAGISAWA, Asobu
SATO, Hiromitsu YAMAGUCHI, Keiko
YAMAGUCHI, Yoshiaki
SHINODA, Yoshiaki YAMAZAKI, Hisashi
SHIMAMURA, Hiroki YAMASHITA, Sho
SHIMIZU, Sayuri YAMAMOTO, Takao
SHIRAISHI, Toru YOON, Jihwang
JINBO, Hisatake YOKOMIZO, Erika
SUGINO, Makoto
SUZUKI, Iwayuki LI, Yanhong
SUDO, Tokio LI, Xue
SENDO, Takashi WAKABAYASHI, Toshiaki
SOTOMATSU, Yoko WATANABE, Tsuyoshi
TAKAI, Toru WATANABE, Naoto
TAKAHASHI, Hideshi WATANABE, Yoichi
TAKAHASHI, Toru

PERIOD(2019.4.1-2020.3.31)

NAME NAME
CHENG, Ya fang TORIDA, Yuki
NOJIRI, Jun
ONISHI, Tomoyuki BI, Tianwei
HIRAKI, Ryoko
YOSHIZAWA, Akito
KOSAKA, Keisuke
KOSUGI, Ryosuke YOSHIDA, Kenichi
NAME POST
KOSAKA, Keisuke Research Associate
TORIDA, Yuki Research Associate
Page Top
WASEDA University

Sorry!
The Waseda University official website
<<https://www.waseda.jp/fcom/riba/en>> doesn't support your system.

Please update to the newest version of your browser and try again.

Continue

Suporrted Browser

Close