ทำไมต้องเป็นโตเกียว?

เมืองที่สำคัญของโลก
No.1
ในภูมิภาคเอเชีย

โตเกียว มหานครที่ทรงอิทธิพลของโลก
โตเกียว เมืองที่มีอิทธิพลอย่างมากในระดับสากลเช่นเดียวกับ นิวยอร์ก ลอนดอน ปารีส โตเกียว เมืองที่มีประชากรมากที่สุดเป็นอันดับ 1 ของโลก เป็นประตูสู่เอเชียซึ่งสัมผัส ได้ถึงเทรนด์อันล้ำสมัยที่สุดในโลก อันจะทำให้ท่านเกิดความอยากรู้อยากเห็นในการเรียนรู้สิ่งต่างๆมากยิ่งขึ้น!

หนึ่งในเมืองที่ยอดเยี่ยมที่สุด สำหรับนักเรียน

โตเกียวถูกจัดอันดับเป็นเมืองอันดับ 7 ของโลก และเป็นอันดับ 2 ของเอเชีย จากการจัดลำดับโดยพิจารณาโดยรวมจากมุมมองใน
เรื่องการศึกษา ความหลากหลายของนักเรียน การใช้ชีวิต โอกาสการเข้าทำงาน ค่าเล่าเรียน โตเกียวมีเครือข่าย
การคมนาคมที่ใหญ่ที่สุดในโลกและยัง เป็นเมืองที่สะอาดปลอดภัยมากที่สุดในโลก จึงเป็นสถานที่ที่เหมาะสม
ที่สุดในการใช้ชีวิตนักศึกษาของนักเรียน

เมืองที่มีมิตรไมตรีมากที่สุด ในโลก

จากแบบสอบถามของทริปแอดไวเซอร์เกี่ยวกับ เมืองแห่งมิตรไมตรีจิต โตเกียวเป็นเมืองอันดับ 1 ในหัวข้อ “เมืองแห่งความโอบอ้อมอารี” ท่านไม่จำเป็นต้องพูด ภาษาญี่ปุ่นเป็นก็ได้ เรายินดีต้อนรับนักเรียนต่างชาติอย่างอบอุ่น

วัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์อันหลากหลาย

มีวัดและศาลเจ้าที่เก่าแก่และเงียบสงบตั้งอยู่ข้างๆ ตึกระฟ้า มีงานสำคัญและเทศกาล(Matsuri)ในแต่ละฤดูกาลทั้ง 4 ฤ ดู ต ล อ ด ปี แ ม้จ ะ ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองที่ทันสมัยแต่ก็สามารถเพลิดเพลินไปกับวัฒนธรรมอันเก่าแก่ไปพร้อมๆกันได้แ ล ะ ยังมีโอกาสเข้า ร่วมชมกีฬาโอลิมปิกที่จะจัดขึ้นในปี ค.ศ.2020 อีกด้วย

มหานครที่มีอาหารอร่อยระดับโลก

เมืองที่มีร้านอาหารดาวมิชลินมากที่สุดไม่เพียงแค่ร้านซูชิ(Sushi)ที่หรูหราเท่านั้น ยังมีอาหารอร่อยเกรดBเช่น ราเม็ง โอโคโนมิยากิ มากมายให้ได้ลิ้มลอง นอกจากโตเกียวแล้ว คงไม่มีเมืองใดที่จะมีร้านอาหารและวัตถุดิบใน การปรุงอาหารจากหลากหลายประเทศทั่วโลกมากมายเช่นนี้ และอาหารฮาลาลก็สามารถหาทานได้ง่ายเช่นกัน

 • No.1 in Asia การจัดลำดับเมืองที่สำคัญของโลกปี 2014 โดย เอ ที เคียร์เน่
 • No.7 การจัดลำดับเมืองที่ยอดเยี่ยมที่สุดสำหรับนักเรียนปี 2015 โดย คิว เอส
 • No.1 ระบบคมนาคมสาธารณะ, เมืองแห่งความโอบอ้อมอารี, ความปลอดภัย,
  ความสะอาด: ทริปแอดไวเซอร์ 2014
 • No.1 มีร้านอาหารดาวมิชลินมากที่สุดในโลก
 • No.1 พื้นที่ชุมชนเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก (พื้นที่ชุมชนโลกปี 2014 โดยเดโมกรา เฟีย)
 • ท่าอากาศยานนานาชาติ 2 แห่ง รถไฟใต้ดินและบนดินมากกว่า 60 สาย

WASEDA จากการประเมินของภายนอกและการจัดลำดับ

จากการสำรวจแบรนด์และการจัดลำดับที่นำเสนอผ่านสื่อต่างๆทั้งในและนอกประเทศ มหาวิทยาลัยวาเซดะ ได้รับการประเมินว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่ยอดเยี่ยมมากในหลายด้าน

 • “นิตยสารคอลเลจ แมเนจเม้นท์ ฉบับที่ 188”, บริษัท รีครูท โฮลดิ้งส์ จำกัด “การสํารวจความแข็งแกร่งของตราสินค้าในการศึกษาต่อประจำปี 2014”, พื้นที่คันโต
 • “การจัดลำดับมหาวิทยาลัย ประจำปี 2015”, บริษัท อาซาฮี ชิมบุง พับบลิเคชั่นอินซ์
 • “การจัดลำดับการประเมินมหาวิทยาลัย ”, นิตยสาร ชูคัง ไดอะมอนด์
 • “การจัดลำดับมหาวิทยาลัยที่มีความสามารถในการทำงานระดับสากล”, นิวยอร์ก ไทมส์
 • “การจัดลำดับมหาวิทยาลัยทั่วโลกตามรายวิชาประจำปี 2014” โดย ควิ เอส
การจัดลำดับมหาวิทยาลัยที่เป็นที่รู้จัก”
การจัดลำดับมหาวิทยาลัยที่อยากสมัครเข้าเรียน”
การจัดลำดับภาพลักษณ์ “มีขนบธรรมเนียมและและบรรยากาศที่ดี”
การจัดลำดับภาพลักษณ์ ”มีความได้เปรียบในการเข้าทำงาน”
การจัดลำดับภาพลักษณ์ “มีเนื้อหาการศึกษาระดับสูง”
การจัดลำดับภาพลักษณ์ “ทำให้มีปฏิภาณไหวพริบที่เป็นสากล”
การจัดลำดับภาพลักษณ์ “มีความเป็นไปได้ที่จะก้าวหน้า”
การจัดลำดับภาพลักษณ์ “ทำให้มีความสามารถที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม”
การจัดลำดับภาพลักษณ์ “มีความพร้อมในเรื่องหอพักและทุนการศึกษา”
การจัดลำดับภาพลักษณ์ “มีกิจกรรมชมรมคึกคัก”
การจัดลำดับภาพลักษณ์ “สามารถแสดงบทบาทในสังคมหลังจบการศึกษา”
“การประเมินจากโรงเรียนมัธยมปลาย (เมื่อเข้ามาเรียนต่อแล้วนักเรียนเก่งขึ้น)”
“จำนวนการรับนักศึกษาต่างชาติเข้าเรี ยน”
“จำนวนนักเรียนที่ไปแลกเปลี่ยนต่างประเทศ”
การจัดลำดับภาพลักษณ์ “มีการเดินทางสะดวก”
“จำนวนผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นข้าราชการ”
“จำนวนผู้ผ่านการคัดเลือกการทดสอบเนติบัณฑิตแห่งชาติ”
“จำนวนผู้ผ่านการคัดเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาต”
“การสื่อสารไปยังสื่อมวลชน”
จำนวนนักการเมืองที่เป็นศิษย์เก่า”
“มหาวิทยาลัยที่มีประธานบริษัทที่เป็นศิษย์เก่ามากที่สุด (บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โตเกียวกระดานที่หนึ่ง)”
“จำนวนผู้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่เมืองโซชิ”
“มหาวิทยาลัยที่ผลิตบุคลากรที่เป็นเลิศ โดยนักธุรกิจ”
“มหาวิทยาลัยที่ผลิตบุคลากรระดับสากล โดยนักธุรกิจ”
“จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครระหว่างประเทศ”
“จำนวนการรับบุคคลที่ทำงานแล้วเข้าเรียน”
“มหาวิทยาลัยที่ผลิตบุคลากรผู้บริหารอันเป็นเลิศโดยนักธุรกิจ”
(อันดับ 4 ในประเทศญี่ปุ่น)
ภาษาศาสตร์สมัยใหม่
ภาษาศาสตร์, วิศวกรรมเครื่องกล, เศรษฐศาสตร์, นิติศาสตร์
เคมี, วัสดุศาสตร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมไฟฟ้า, การสื่อสารและสื่อมวลชน
วิศวกรรมเคมี, ฟิสิกส์&ดาราศาสตร์, สถิติและการวิจัยดำเนินการ

การศึกษาระดับโลก

การศึกษาระดับโลก: พื้นฐานสำหรับ “Made in Japan”

จาก “การจัดระดับมหาวิทยาลัยที่มีประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ของบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในโลก 500 อันดับแรก (เช่น โซนี่, ฮอนด้า, โตชิบา,ฟุจิตสึ) ซึ่งจบการศึกษาหรือได้รับปริญญาบัตรจำนวนมากที่สุด” Waseda อยู่ในอันดับที่ 20 ของโลก (“ฟอร์จูน”, นิตยสารเศรษฐกิจการเงินของสหรัฐอเมริกา) การเรียนที่ Waseda จึงเป็นพื้นฐานของผลิตภัณฑ์ “Made in Japan” ซึ่งได้รับความไว้วางใจอย่างมากจากทั่วโลก เนื่องจากมีประสิทธิภาพสูงและมีคุณภาพสูง

วาเซดะคือโตเกียวคูล

ทั่วโลกกำลังให้ความสนใจอย่างมากในด้านวรรณกรรม, การแสดง, ภาพยนตร์, เพลงของญี่ปุ่น ฯลฯ ตั้งแต่วัฒนธรรมสมัยนิยมและวัฒนธรรมย่อยไปจนถึงวัฒนธรรมดั้งเดิม ซึ่งทั้งหมดนี้ถือว่าเป็น “Cool Japan (ญี่ปุ่นสุดเจ๋ง)” “Cool Japan” เกิดจาก Waseda เพราะชาววาเซดะ (Waseda-nian) จำนวนมากคือผู้ที่อยู่เบื้องหลังงานศิลป์สาขาต่างๆที่สร้างสีสันให้กับ “Cool Japan” รวมทั้งสื่อต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์, การเผยแพร่ข่าวสารของสื่อมวลชน, การตีพิมพ์หนังสือ, การสื่อสารคมนาคม ฯลฯ ซึ่งเป็นผู้นำเสนอสิ่งเหล่านั้นด้วย

โปรแกรมความร่วมมือจำนวนมากกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกแบบไร้พรมแดน

ท่านสามารถรับวุฒิการศึกษามหาวิทยาลัยทั่วโลกได้ถ้าท่านเรียนที่ Waseda (ปัจจุบันร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและสมาพันธ์ 8 แห่ง) ที่แห่งนี้เต็มไปด้วยโอกาสที่จะพัฒนาความรู้และวิสัยทัศน์ในระดับโลกโดยไม่จำกัดอยู่แค่ในกรอบของพรมแดนภาษา วัฒนธรรม เช่นมหาวิทยาลัยได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของสหรัฐอเมริกา 7 แห่ง **เปิดหลักสูตรผู้นำระดับโลก (Global Leadership Program) ซึ่งมุ่งสร้างผู้นำระดับโลกอย่างแท้จริง และยังมีโปแกรมการศึกษาต่อต่างประเทศอีกหลายร้อยโปรแกรม เป็นต้น

*มหาวิทยาลัยปักกิ่ง, มหาวิทยาลัยฟูตัน (ประเทศจีน), มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนานยาง สิงคโปร์, มหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวัน, มหาวิทยาลัยเกาหลี, มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย, วิทยาลัยในสมาคมวิทยาลัยเกรทเลค (GLCA) / วิทยาลัยความร่วมมือมิดเวสต์ (ACM) สหรัฐอเมริกา
**มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย, มหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์, มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย, มหาวิทยาลัยจอนส์ฮอบกินส์, วิทยาลัยดาร์ตมัธ, มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์, มหาวิทยาลัยวอชิงตัน

50 หลักสูตรปริญญาบัตร, มากกว่า 2,400 วิชาในหลักสูตรภาษาอังกฤษ

เปิดหลักสูตรที่ได้รับปริญญาบัตรโดยเรียนเป็นภาษาอังกฤษ
เปิดหลักสูตรอย่างถูกต้องที่สามารถเรียนและจบการศึกษาได้โดยใช้ภาษาอังกฤษจำนวนมากที่สุดในญี่ปุ่น โดยมีมากถึง 50 คอร์ส และมีวิชาที่เปิดสอนมากกว่า 2,400 วิชา และในอนาคตมีแผนจะขยายหลักสูตรเป็น 64 คอร์ส และเพิ่มจำนวนวิชาเป็น 4,100 วิชา นอกจากนี้ 50% ของอาจารย์ที่ Waseda ยังเป็นชาวต่างประเทศหรือได้รับปริญญาจากต่างประเทศ มหาวิทยาลัยพยายามส่งเสริมระบบงานบุคคลเช่นนี้ให้มีมากขึ้นจากเดิมถึง 75%

รางวัลระดับ 5 ปาล์ม จากการจัดลำดับโรงเรียนธุรกิจของโลก

ได้รับรางวัลระดับ 5 Palms ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุด จากการจัดลำดับโรงเรียนธุรกิจของโลก (เอดูเวอร์แซล 2014)
Waseda ได้รับการยกย่องว่าเป็นโรงเรียนธุรกิจที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อโลก ในประเทศญี่ปุ่นมีเพียง 2 โรงเรียนที่ได้รับรางวัล และโรงเรียนที่ได้รับรางวัล 5 Palms มีเพียง 10% เท่านั้น จากโรงเรียนชั้นนำทั้งหมด 1,000 โรงเรียน ใน 154 ประเทศทั่วโลก

 • อันดับ20

  ไทมส์ ไฮเออร์ เอดูเคชั่น
  “มหาวิทยาลัยที่มีศิษย์เก่าเป็นผู้บริหารระดับสูงมากที่สุดในโลกประจำปี 2013”

 • 8 หลักสูตรสองปริญญา,

  ร่วมกับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของโลก

 • 7 หลักสูตรผู้นำระดับโลก
  (Global Leadership
  Programs)

  ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในสหรัฐอเมริกา

 • 50 หลักสูตรปริญญาบัตร,

  และมากกว่า2,400
  วิชาในหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ

 • 45%

  ของสมาชิกในคณะสำเร็จปริญญาบัตรจากต่างประเทศ

 • 5ปาล์มส์

  ปาล์มส์ จากการจัดลำดับโรงเรียนธุรกิจของโลก

มหาวิทยาลัยการวิจัยระดับสากล

มหาวิทยาลัยการวิจัยชั้นนำ

Waseda เข้าร่วมภาคีความร่วมมือมหาวิทยาลัยการวิจัย (RU11) ซึ่งก่อตั้งขึ้นจากมหาวิทยาลัยการวิจัยที่สำคัญในประเทศญี่ปุ่น 11 แห่ง และนำพาวงการวิจัยทางวิชาการของญี่ปุ่นให้ก้าวไปข้างหน้านอกจากเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน “โครงการส่งเสริมการสร้างมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก (Top Global University Project)” ของกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรมกีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเข้าร่วมเป็นมหาวิทยาลัยแบบท๊อป (มหาวิทยาลัยที่มีการวิจัยในระดับโลกและมีศักยภาพที่จะติด 100 อันดับแรกของมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก) ซึ่งมี 13 แห่งในญี่ปุ่น แล้วยังเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยระดับท๊อปคลาส เช่น ได้รับเลือกเป็นมหาวิทยาลัยที่คาดว่าจะทำวิจัยที่เป็นเลิศ ได้มาตรฐานสากลใน “โครงการส่งเสริมความแข็งแกร่งของมหาวิทยาลัยการวิจัย” ของกระทรวงดังกล่าวอีกด้วย

การวิจัยที่กว้างขวางหลากหลาย

Waseda เป็นที่รู้จักในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ มีบัณฑิตวิทยาลัย 21 สาขา มีทีมนักวิจัยจำนวนมากประมาณ 2,000 คน ครอบคลุมสาขาการวิจัยอันหลากหลาย เช่น มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ นอกจากนั้นยังมีการแลกเปลี่ยนอย่างคึกคัก เช่น สถาบันวิจัยแบบโปรเจกต์ราว 130 แห่ง ซึ่งทำวิจัยข้ามสาขาได้สมัครใจที่จะเริ่มทำวิจัยในสถาบันวิจัยแบบองค์รวมที่ผลักดันในด้านสหวิทยาการและการวิจัยผสม เป็นต้น

การวิจัยระดับโลก

Waseda เป็นอันดับ 7 ของประเทศ (อันดับที่ 132 ของโลก) จากการจัดลำดับความมีชื่อเสียงในด้านวิชาการระดับนานาชาติของ QS World Ranking 2014/2015 และได้รับการยกย่องอย่างสูงในหมู่นักวิจัย และเมื่อพิจารณาในแต่ละสาขา ภาษาศาสตร์สมัยใหม่ติดอันดับที่ 36 ของโลก ส่วนภาษาศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์อยู่ในอันดับไม่เกิน 100 ของโลก นอกจากนี้ ในสาขาอื่นๆ เช่น วัฒนธรรมญี่ปุ่นศึกษา, เศรษฐศาสตร์, การเมืองแบบพิสูจน์จริง, วิทยาศาสตร์สุขภาพและกีฬา, วิศวกรรมหุ่นยนต์ ICT, วัสดุนาโนพลังงาน, คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์กายภาพ ฯลฯ ยังมีผลงานและสภาพแวดล้อมเป็นเลิศได้มาตรฐานสากล เช่น มีการเตรียมความพร้อมการเป็นฐานการวิจัยภายใต้การสนับสนุนของรัฐบาล เป็นต้น

การวิจัยที่ให้ประโยชน์ต่อสังคมอย่างลึกซึ้ง

ไม่เพียงในด้านการวิจัยเท่านั้น Waseda ยังมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในด้านความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมอีกด้วย มีการวิจัยที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทมากเป็นอันดับที่ 3 ของประเทศทั้งในด้านจำนวนวิจัยและจำนวนเงินที่ได้รับ และยังได้อุทิศตนทำประโยชน์ในการฟื้นฟูหลังประสบภัย โดยได้เข้าไปจัดการประเด็นปัญหาต่างๆในสังคมอย่างเต็มความสามารถ เช่น การริเริ่มโครงการในด้านการรักษาพยาบาลและสุขภาพ, การป้องกันภัยพิบัติของระบบสาธารณูปโภค, การวางแผนเมือง, ระบบทางสังคม เป็นต้น

เครือข่ายการวิจัยทั่วโลก

Waseda ได้ทำข้อตกลงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย 422 แห่งใน 79 ประเทศ / พื้นที่ และรับนักวิจัยชาวต่างประเทศมากกว่า 800 คนต่อปี นอกจากนี้ยังมีสถาบันวิจัยและฐานการวิจัยในต่างประเทศในเมืองใหญ่ของโลก 10 แห่ง รวมทั้งให้การสนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรมการศึกษาวิจัยอย่างกว้างขวาง นอกจากจัดทำวิทยานิพนธ์ที่เขียนร่วมกับสถาบัน 1,352 แห่ง ระหว่างปี 2009-2013 แล้วยังก่อเกิดผลงานอันเป็นผลที่ได้รับจากการสร้างเครือข่ายระดับนานาชาติ เช่น มีอัตราส่วนวิทยานิพนธ์ที่เขียนร่วมกับนานาชาติมีมากเป็นอันดับ 1 ของประเทศจากการจัดลำดับ CWTS Leiden Ranking 2014

 • หนึ่่ึงในสมาชิกRU11,

  ภาคีความร่วมมือซึ่งประกอบไปด้วยมหาวิทยาลัยการวิจัยชั้นนำของญี่ปุ่น 11 แห่ง

 • หนึ่งในสมาชิก “โครงการส่งเสริมการสร้างมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก” และได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งใน มหาวิทยาลัยแบบท็อป

  13 แห่ง

 • บัณฑิตวิทยาลัย
  21สาขา,
  มีนักวิจัยเต็มเวลาประมาณ 2000 คน

 • ประมาณ
  130แห่ง
  สถาบันวิจัยแบบโปรเจกต์ภายใต้องค์กรวิจัยแบบองค์รวม

 • อันดับ7ในญี่ปุ่น

  “ความมีชื่อเสียงในด้านวิชาการ” โดย QS World Ranking 2014/2015

 • อันดับ1ในญี่ปุ่น

  อันดับ1ในญี่ปุ่น “อัตราส่วนวิทยานิพนธ์ที่เขียนร่วมกับนานาชาติ” โดย CWTS Leiden Ranking2014

เครือข่าย WASEDA ทั่วโลก

ค้นหาตัวเองที่วาเซดะ
สร้างผู้นำระดับโลกทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคการศึกษา และภาครัฐ
ในการจัดลำดับโลก QS World Ranking 2014/2015 ในด้านความมีชื่อเสียงในแวดวงผู้จ้างงานในระดับนานาชาติ (Employer Reputation) Waseda อยู่ในอันดับ 3 ของญี่ปุ่น (อันดับ 68 ของโลก) ขนบธรรมเนียมที่ให้ความเป็นอิสระของ Waseda เช่น ความมีอิสระ ความหลากหลาย การเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงง่าย ฯลฯ ได้สร้างนายกรัฐมนตรีมาแล้ว 7 คน และยังสร้างผู้นำในภาคอุตสาหกรรม ภาคการศึกษา ภาครัฐ เช่น ผู้ก่อตั้ง / CEO ของบริษัทที่มีชื่อเสียงระดับโลกจำนวนมาก
* เช่น SONY, CASIO,UNIQLO, LOTTE, SAMSUNG, AEON เป็นต้น

icon
ศิษย์เก่ามากกว่า 590,000 ทั่วโลก

ตั้งแต่ก่อตั้งมหาวิทยาลัยมา 130 กว่าปี Waseda มีผู้จบการศึกษาประมาณ 590,000 คน ศิษย์เก่าทั้งชายและหญิงมีบทบาทในหลากหลายเวทีทั่วโลก ท่านสามารถสัมผัสได้ถึง “เครือข่ายวาเซดะ” ที่แผ่ขยายออกไปในสังคมนานาชาติได้ตั้งแต่ตอนที่ศึกษาอยู่และหลังจากออกไปทำงานแล้วอย่างแน่นอน

คลังสมองของสถาบันความร่วมมือ 450 แห่งทั่วโลก

Waseda ได้ทำข้อตกลงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยและสถาบันที่มีชื่อเสียงทั่วโลก 450 แห่ง จึงมีการแลกเปลี่ยนนักศึกษา นักวิจัย อาจารย์อย่างต่อเนื่อง มีนักเรียนต่างชาติประมาณ 5,000 คน (ณ ปี 2015) และมุ่งอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษาที่อาจจะเป็นผู้นำของแต่ละประเทศในอนาคต เพื่อให้พวกเขานำ “ความรู้” ที่ได้รับจาก Waseda กลับไปประเทศบ้านเกิดของตนเอง ในปัจจุบันมีนักวิจัยที่เคยศึกษาที่ Waseda อยู่เป็นจำนวนมากในมหาวิทยาลัย และสถาบันการวิจัยในประเทศต่า

icon
ฮับสำหรับนักกีฬาระดับโลก

กีฬาสามารถบ่มเพาะความสามารถในการเข้าสังคมและความเป็นมนุษย์ กีฬาจึงเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาที่สำคัญ Waseda ให้ความสำคัญในด้านการกีฬา และมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนแวดวงกีฬาของญี่ปุ่น ที่ผ่านมาได้สร้างนักกีฬาโอลิมปิก 390 คน มีผู้ได้เหรียญโอลิมปิก 54 คน* และยังสร้างนักกีฬาที่มีบทบาทสำคัญในเวทีโลกจำนวนมาก

icon

*ยูซูรุ ฮานิว (นักกีฬาฟิกเกอร์สเก็ต ซึ่งได้เหรียญทองกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่เมืองโซชิ), ชิซูกะ อาราคาว่า (นักกีฬาฟิกเกอร์สเก็ต ซึ่งได้เหรียญทองกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่เมืองโตริโน), ทาคุโร ฟูจิอิ, นัตสึมิ โฮชิ (นักกีฬาว่ายน้ำซึ่งได้เหรียญกีฬาโอลิมปิกที่ลอนดอนทั้งคู่), ทสึโยชิ วาดะ, โนริชิกิ อาโอกิ (นักกีฬาเบสบอลซึ่งสังกัดทีมเบสบอลในเมเจอร์ลีกทั้งคู่)

icon
No.
3
in Japan

“ความมีชื่อเสียงในแวดวงผู้จ้างงานในระดับนานาชาติ” โดย QS World Ranking 2014/2015

icon
7

นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่่นที่จบการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยวาเซดะ

icon
+590000

เครือข่ายศิษย์เก่าทั่วโลก

icon

ร่วมมือระดับนานาชาติกับมหาวิทยาลัยและสถาบัน

450

แห่ง

icon
No.
1
in Japan

นักศึกษาต่างชาติ
4500
คน

icon
นักกีฬาโอลิมปิก 390 ผู้ที่ได้รับเหรียญโอลิมปิก 54 คน คน

ชีวิตการศึกษาที่ปลอดภัย และเต็มไปด้วยความมีชีวิตชีวา

No.1

ประเทศที่ปลอดภัยที่สุดเป็นอันดับ 1 ของโลก

จาก “การจัดลำดับ 10 ประเทศที่ปลอดภัยที่สุดในโลก” (Lifestyle9.com/FBI) ซึ่งคำนวณจาก “อัตราอาชญากรรม” และ “อัตราความปลอดภัย” ประเทศญี่ปุ่นอยู่ในอันดับ 1 โดยทิ้งห่างจากประเทศอื่นอย่างมาก และจากการจัดอันดับคุณภาพชีวิต Quality of Life Survey 2014 (Monocle) โตเกียวอยู่ในอันดับ 2 ของโลก โตเกียวเป็นเมืองที่ปลอดภัยและน่าอยู่ที่สุดในโลก จึงสามารถตั้งใจศึกษาเล่าเรียนได้อย่างสบายใจ

50%

ของศึกษาต่างชาติได้รับทุนการศึกษา

ทุนการศึกษาของ Waseda มีมากกว่า 250 ประเภท เช่น ทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยเอง ฯลฯ ผู้ได้รับทุนการศึกษาในปี 2013 มี มากกว่า 22,000 คน และจำนวนเงินทุนการศึกษาที่มอบให้รวมทั้งหมดมากกว่า 1.52 หมื่นล้านเยน ซึ่งถือว่าเป็นระดับต้นๆ ของ ประเทศ มหาวิทยาลัยจัดเตรียมทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติไว้จำนวนมาก และมากกว่า 50% ของนักศึกษาต่างชาติ ได้รับทุนการศึกษาอย่างใดอย่างหนึ่ง

บ้านหลังที่สองของคุณ ใช้ชีวิตร่วมกับเพื่อนๆอย่างสนุกสนานในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย

หอพักนักเรียนที่สามารถเข้าพักได้ทันทีที่มาถึง มีผู้ดูแลหอซึ่งพักอยู่ที่หอและผู้ช่วยผู้พักอาศัยหรือ RA (Resident Assistants) คอยให้ความช่วยเหลือท่านอยู่ และยังมีกลไกต่างๆมากมายที่ช่วยส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมกับเพื่อนที่อาศัยอยู่ร่วมกัน โดยให้ความเคารพในความเป็นส่วนตัวของกันและกัน และยังสามารถสร้างเครือข่ายอันจะเป็นทรัพย์สินติดตัวไปตลอดชีวิต

ดื่มด่ำกับวัฒนธรรมญี่ปุ่น

แม้จะมีหลักสูตรที่ได้รับปริญญาโดยการเรียนเป็นภาษาอังกฤษที่ครบครันแต่การเข้าใจวัฒนธรรมญี่ปุ่นให้ลึกซึ้งมากขึ้นโดยการ โดยการเรียนภาษาญี่ปุ่นจะทำให้การใช้ชีวิตในญี่ปุ่นสนุกสนานยิ่งขึ้นที่ Waseda มีสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นมากที่สุดในประเทศและเปิดสอนมากกว่า 300 วิชา โดยกำหนดให้มี 8 ระดับ ตั้งแต่ระดับเริ่มต้น (beginner) ไปจนถึงระดับสูง (advanced) และนอกจากวิชาที่เรียนรวมทุกอย่างแล้ว ยังสามารถเลือกวิชาที่ตรงตามวัตถุประสงค์ได้ เช่น การอ่าน การเขียน การพูด การฟัง เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ต้องการเข้าทำงานในบริษัทญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่นจะช่วยเปิดโอกาสให้ท่านได้แสดงบทบาทของท่านได้

กิจกรรมของนักศึกษาที่มีชีวิตชีวา

• อีกหลักสูตรหนึ่งที่ Waseda ภูมิใจ คือ กิจกรรมนอกเวลาเรียน นักศึกษาประมาณ 90% มีประสบการณ์การทำกิจกรรมชมรม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญสำหรับชีวิตการเรียน กิจกรรมชมรมที่ได้รับการรับรองมีประมาณ 560 กลุ่ม (ณ ปี 2014) มีชมรมมากถึงขนาดที่ได้รับการชื่นชมว่า “ไม่มีชมรมใดที่ Waseda ไม่มี” นอกจากนี้ยังมีโปรแกรมอีกมากมายนอกเหนือจากกิจกรรมชมรม เช่น งานแลกเปลี่ยนระหว่างนักศึกษาต่างชาติด้วยกัน, กิจกรรมอาสาสมัคร เป็นต้น

 • No.1

  การจัดอันดับประเทศที่ปลอดภัยที่สุดใน โลกปี 2014 โดย
  LIFESTYLE9.COM

 • No.2

  การสำรวจคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดในโลกปี 2014 โดย Monocle

 • US$ 128,090,400

  ดอลลาร์สหรัฐ
  จำนวนเงินที่มอบทุนการศึกษาในปี 2013

 • มากกว่า
  50%

  อัตราส่วนนักศึกษาต่างชาติที่ ได้รับทุนการศึกษา

 • No.1

  จำนวนชมรมของนักศึกษา

 • 90%

  อัตราส่วนนักศึกษาที่เคยเข้าร่วมชมรม

大隈講堂
Page Top
WASEDA University

Sorry!
The Waseda University official website
<<https://www.waseda.jp/inst/whywaseda/>> doesn't support your system.

Please update to the newest version of your browser and try again.

Continue

Suporrted Browser

Close