HOME > 創造理工学部(タグ)

創造理工学部

数式を使って利益をデザイン! 事業や医療現場を数学的にとらえる大野研究室

  • [大野 髙裕]
  • 公開日: 2014年08月22日