Members

Kazuyuki KURODA, Professor

Atsushi SHIMOJIMA, Professor

Hiroaki WADA, Professor

Secretary

 • Sadae HIMESHIMA

Doctor Course Students

 • Shigeru SAKAMOTO
 • Shouhei SAITO
 • Naoto SATO
 • Yuta SHIMASAKI
 • Takamichi MATSUNO
 • Masakazu KOIKE
 • Keisuke MURAMATSU

Master Course Students

 • Kenta KAWAMURA
 • Satoshi KODAMA
 • Tomoaki SUGIYAMA
 • Lulu CHENG
 • Takamichi NAKAYA
 • Mao HAMADA
 • Shiori HAYASHI
 • Keiya HIROTA
 • Takeru HIROHASHI
 • Hiroka FUKUI
 • Yuki MURAKAMI
 • Haruka MORIOKA
 • Ryuta MIWA
 • Saya IKEDAGAKI
 • Ryota KAJIYA
 • Mayumi KAYOU
 • Yumi SAITO
 • Rika SAKAI
 • Moe SASAKI
 • Rintaro SUGANAMI
 • Masaki NAOE
 • Taiki HAYASHI
 • Koki FUJINO
 • Yumiko YAMADA

Undergraduates

 • Yousuke OKA
 • Yuya KAMIUSUKI
 • Masafumi KISHI
 • Gen KOINUMA
 • Ayaka KOMATSU
 • Ain SAKAMOTO
 • Kouji TATSUSHIMA
 • Seika NAGAE
 • Yuki NIIJIMA
 • Maho HAYASE
 • Yusuke MATSUNO
 • Naho MURAMOTO
 • Masashi YATOMI
 • Tenkai WATANABE