Waseda Business School
(Graduate School of Business and Finance)

Other Languages

Thai

ทำไมต้อง WBS

มหาวิทยาลัยวาเซดะ

WBS เป็นคณะหนึ่งของมหาวิทยาลัยวาเซดะ มหาวิทยาลัยที่เพียบพร้อมสมบูรณ์ในระดับมาตรฐานโลก ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1882 โดยนักวิชาการในยุคซามูไรและอดีตนายกรัฐมนตรี ท่านชิเกโนบุ โอคุมะ มหาวิทยาลัยวาเซดะมีนักศึกษามากกว่า 50,000 คน และยังมีบุคลากรของคณะรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ของแต่ละภาควิชาในระดับปริญญาตรี 13 แขนง ระดับปริญญาโท 21 แขนง และยังมีสถาบันวิจัยในเครืออีกมากมาย ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยนั้นเป็นผู้ที่มีบทบาททางธุรกิจ หลายๆท่านยังเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จอีกด้วย ตัวอย่างองค์กรระดับโลกที่เริ่มก่อตั้งโดยศิษย์เก่าของเราได้แก่ AEON Group (ทาคุยะ โอคะดะ) CASIO (ทาดาโอะ คาชิโอะ) UNIQLO (ทาดาชิ ยานาอิ) Samsung (คุนฮี ลี) SEIBU (โยชิอากิ ซึซึมิ) และ SONY (มาซารุ อิบุกะ) มหาวิทยาลัยวาเซดะยังถูกจัดเป็นมหาวิทยาลัยเอกชน ชั้นนำ 1 ใน 3 อันดับแรกของญี่ปุ่นอีกด้วย

คณะวิทยาการจัดการบริหารธุรกิจ (WBS)

WBS เป็นหลักสูตรชั้นนำของญี่ปุ่นด้านวิทยาการจัดการบริหารธุรกิจและได้เริ่มต้นหลักสูตร 1 ปีแบบไม่มีวุฒิบัตรในปี 1973 จากนั้นได้รวมหลักสูตรเข้ากับหลักสูตรภาคค่ำของบัณฑิตวิทยาลัยคณะบริหารธุรกิจในปี 2007 ณ ปัจจุบัน ด้วยจำนวนนักศึกษากว่า 600 คน ทำให้คณะวิทยาการจัดการบริหารธุรกิจของมหาวิทยาลัยวาเซดะเป็นหนึ่งในคณะวิทยาการจัดการบริหารธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น

และตอนนี้ เราได้รวบรวมหลักสูตรของเราและก่อตั้งบัณฑิตวิทยาลัยคณะบริหารธุรกิจและการเงินวาเซดะขึ้นและได้เริ่ม   ดำเนินการในเดือนเมษายน 2016 เรามีหลักสูตร MBA ซึ่งเปิดสอนทั้งในภาษาอังกฤษและญี่ปุ่น และหลักสูตรการเงิน (MSc in Finance) ซึ่งสอนเป็นภาษาอังกฤษตลอดทั้งหลักสูตรอีกด้วย

เป็นโรงเรียนธุรกิจอันดับ 1 ของญี่ปุ่นและติดท็อป 20 ในเอเชีย แปซิฟิค

จากข้อมูลการจัดอันดับของ QS Global MBA ในปี WBS ถูกจัดอันดับให้ติดในท็อป 20 ของเอเชีย แปซิฟิคและยังเป็นหลักสูตรเดียวในญี่ปุ่นที่ถูกเลือกติดในท็อป 20 นอกจากนั้น

ตั้งอยู่ในใจกลางกรุงโตเกียว

WBS ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยวาเซดะวิทยาเขตหลักซึ่งอยู่ในใจกลางกรุงโตเกียว ใช้เวลาเดินทางด้วยรถไฟประมาณ 20 นาทีจากสถานีโตเกียวเท่านั้น

หลักสูตร

WBS แบ่งหลักสูตรที่สอนเป็นภาษาอังกฤษออกเป็น 3 ประเภท

หลักสูตรแรกคือ International MBA ซึ่งเป็นหลักสูตรวิทยาการจัดการบริหารธุรกิจในระดับบัณฑิตวิทยาลัย (MBA) ที่ใหญ่ที่สุดอีกหลักสูตรหนึ่งในญี่ปุ่น ที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร เป็นหลักสูตรการเรียนเต็มเวลา ระยะเวลา 2 ปี ถูกออกแบบมาให้เหมาะกับผู้ประกอบการ/ผู้ประกอบอาชีพที่อยู่ในช่วงแรกถึงระดับกลางที่ต้องการที่จะพัฒนา ตนเองเพื่อความก้าวหน้าในสายอาชีพนั้นๆ หลักสูตรนี้ดำเนินการเป็นระบบ 15 ภาคการศึกษา โดยรับนักศึกษาจากทั่วโลกเพียงแค่ 70 คนต่อปี และเปิดเรียนในเดือนกันยายนของทุกปี เนื่องจากหลักสูตร MBA มีหลักสูตรที่เปิดสอนเป็นภาษาญี่ปุ่นด้วย (เปิดรับช่วงเดือนเมษายน) เพราะฉะนั้นนักศึกษาที่เรียนในหลักสูตร International MBA (IMBA) สามารถที่จะทำความรู้จักและสานความสัมพันธ์กับนักศึกษา MBA ภาคค่ำภาคภาษาญี่ปุ่นได้ด้วย นอกจากนี้นักศึกษาสามารถลงเรียนในชั้นเรียนที่สอนเป็นภาษาญี่ปุ่นได้ด้วยถ้าหากพวกเขาต้องการ

WBS ยังมีหลักสูตร double MBA ซึ่งเป็นหลักสูตรที่นักศึกษาจะได้รับปริญญาบัตรจบการศึกษาทั้งจากมหาวิทยาลัยวาเซดะและ ESCP โดยใช้เวลาในการเรียนประมาณ 1 ปี ที่มหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรนี้ สามารถติดต่อ [email protected]

หลักสูตรที่ 2 คือหลักสูตรด้านการเงินระดับบัณฑิตวิทยาลัย เป็นหลักสูตรใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเริ่มเปิดสอนไปเมื่อเดือนกันยายน 2016 ซึ่งมีระยะเวลา 2 ปี และใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการเรียนการสอนทั้งหมด ผู้สมัครไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์การทำงาน นักศึกษาจะได้เรียนรู้ตั้งแต่ความรู้พื้นฐานไปจนถึงความรู้ทางด้านเทคนิคทางด้านการเงิน หลักสูตรนี้รับนักศึกษาเพียงแค่ 20 คนเท่านั้นจากผู้สมัครทั่วโลก และภาคการศึกษาจะเริ่มต้นในเดือนกันยายน

หลักสูตรสุดท้ายคือหลักสูตรที่ใช้เวลาเรียนเพียงแค่ 14 เดือน เป็นหลักสูตรเต็มเวลา เรียกว่า Waseda-Nanyang Double MBA ซึ่งเปิดสอนเป็นภาษาอังกฤษด้วย นักศึกษาที่ลงเรียนหลักสูตรนี้จะได้รับปริญญาบัตรจบการศึกษาจากทั้งมหาวิทยาลัยวาเซดะและมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีนานยางของสิงคโปร์ นักศึกษาที่จบจากหลักสูตรนี้จะได้เข้าร่วมกลุ่มศิษย์เก่าในระดับผู้นำจากทั่วโลกของทั้งสองมหาวิทยาลัย

ในฐานะที่เป็นคณะวิทยาการจัดการบริหารธุรกิจชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น เรานำเสนอประสบการณ์การเรียนทั้งในแบบวัฒนธรรมชาวญี่ปุ่นที่มีความเป็นสากลผสมรวมอยู่ด้วย เรารวบรวมเอาความคิดและความมุ่งมั่นจากนักศึกษาทั่วโลก มาสู่ชั้นเรียน มาเรียนรู้ มาศึกษาและพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทำให้เราได้ค้นพบความรู้ใหม่ๆ ที่สามารถนำมาปรับใช้ได้อย่างแพร่หลาย

โครงสร้างหลักสูตร

WBS ได้ออกแบบโครงสร้างหลักของหลักสูตรอย่างเข้มงวดและสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นผลให้ผู้เรียนได้เรียนรู้พื้นฐานด้านวิทยาการจัดการ และบริหารธุรกิจอย่างเต็มที่ ในส่วนของวิชาเลือกจะเป็นวิชาที่เอื้อให้ผู้เรียนได้เรียนตามความสนใจของผู้เรียน เช่น กลยุทธ์ และการบริหารจัดการทั่วไป การตลาด การบริหารจัดการพฤติกรรมของบุคลากรและองค์กร การจัดการธุรกิจโลก เกี่ยวกับผู้ประกอบการ การบัญชีและการเงิน และการจัดการเทคโนโลยี

ปฏิทินภาคการศึกษา

WBS เปิดเรียน ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงและฤดูใบไม้ผลิ หลักสูตรอื่นๆ เปิดสอนในช่วงเดือนสิงหาคมและกุมภาพันธ์ และปิดภาคการศึกษาในช่วงเดือนมีนาคมและกันยายน

การศึกษาในต่างประเทศ

WBS มีหลักสูตรแลกเปลี่ยนทางการศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญา 32 แห่งทั่วโลก

อาชีพ

ศูนย์อาชีพที่ WBS มีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือให้คำปรึกษาเพื่อให้นักศึกษาได้ประกอบอาชีพตามเป้าหมาย เราจัดพื้นที่ให้บริษัทต่างๆเข้ามาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างงาน 3-4 ครั้งต่อปี และยังให้บริการการให้คำปรึกษาแบบตัวต่อตัวด้วย ในช่วงปีที่ผ่านมาเราได้เชิญบริษัท Amazon Japan, DELL Japan, Philip Morris Japan, EY Advisory, Infosys Limited, IBM Japan, Google Inc. และบริษัทชั้นนำอีกหลายแห่งมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทและการจ้างงาน สัดส่วนประมาณ 35 เปอร์เซนต์ของนักเรียนที่จบจากหลักสูตร IMBA ได้รับการจ้างงานในประเทศญี่ปุ่น ประมาณ 50% ของบัณฑิตกลับไปทำงานยังประเทศบ้านเกิดและที่เหลือได้รับการจ้างงานในประเทศอื่น และในทุกๆ ปี จะมีบัณฑิตของเราเริ่มสร้างธุรกิจของตัวเองอีกด้วย

ทุนการศึกษา

รายชื่อทุนการศึกษาเหล่านี้มอบให้แก่นักศึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามที่มหาวิทยาลัยวาเซดะได้กำหนดไว้ และมีการจำกัดจำนวนทุนการศึกษา

Waseda University Partial Tuition Waiver Scholarship

ทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาบางส่วน มหาวิทยาลัยวาเซดะ -ยกเว้น 50% ของค่าธรรมเนียมการศึกษาในปีแรก

Reserved Scholarship for Successful International Examinees

ทุนการศึกษาสงวนไว้สำหรับผู้สอบผ่านจากนานาประเทศ -มอบทุนการศึกษา 500,000 – 1,000,000 เยนต่อปี

Japanese Student Services Organization (JASSO) Honors Scholarship

ทุน  JASSO – เดือนละ 48,000 เยน

ค่าเล่าเรียน

ปีแรก: 1,843,000 เยน

ปีที่ 2: 1,883,000 เยน

รวมเป็น 3,726,000 เยน

* ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตรประมาณ 31,050 ดอลล่าร์สหรัฐ (เทียบค่าเงิน 1 ดอลล่าร์สหรัฐ = 120 เยน)

การสมัคร

WBS แบ่งรอบการเปิดรับสมัครเป็น 5 รอบ สำหรับหลักสูตร International MBA และ MSc in Finance หากสนใจสมัครกรุณาเปิดที่อยู่เว็บไซด์ด้านล่างและดาวน์โหลดคู่มือการสมัคร

ข้อมูลการสมัคร http://www.waseda.jp/fcom/wbs/en/applicants/admission

รหัส WBS GMAT Institution: 0162

ข้อมูลการติดต่อ

Waseda University   Waseda Business School Admissions Office

3rd Floor, Bldg.11 1-6-1 Nishi-WASEDA, Shinjuku-ku Tokyo 169-8050 JAPAN

โทรศัพท์ : +81-(0)3-5286-8719

แฟ็กซ์ : +81-(0)3-5273-4371

อีเมล์ : [email protected]

Page Top
WASEDA University

Sorry!
The Waseda University official website
<<https://www.waseda.jp/fcom/wbs/en>> doesn't support your system.

Please update to the newest version of your browser and try again.

Continue

Suporrted Browser

Close