Members of Furuzuki Lab

an image
an image
 
Graduated Members
                                 
教 授
古月 敬之 Takayuki FURUZUKI
(Jinglu HU)
訪問學者
   
劉 剛 Gang LIU
   
助 手
   
李 瑋特 Weite LI
   
博士3年
   
周 博 Bo ZHOU
梁 培鋒 Peifeng LIANG
   
博士2年
   
諸 遠 Yuan ZHU
   
博士1年
   
MANTAU Aprinadi Jasa MANTAU
   
修士2年
   
陳 雅雯 Yawen CHEN
李 涵深 Hanshen LI
李 鶴 He LI
袁 欣 Xin YUAN
沈 序雯 Xuwen SHEN
周 家忆 Jiayi ZHOU
王 煜東 Yudong WANG
楊 凯丹 Kaidan YANG
方 鵬程 Pengcheng FANG
叶 声雲 Shengyun YE
梁 垿 Xu LIANG
許 匡正 Kuangzheng XU
江 遠 Yuan JIANG
劉 漢語 Hanyu LIU
   
修士1年
   
王 禹新 Yuxin WANG
崔 宇 Yu CUI
孫 一平 Yiping SUN
任 彦妮 Yanni REN
MIRANDA Lester James Validad MIRANDA
姚 雪芹 Xueqin YAO
李 岩澤 Yanze LI