Members of Furuzuki Lab

an image
an image
an image
an image
an image
                                                 
教 授
   
古月 敬之 Takayuki FURUZUKI
(Jinglu HU)
   
助 手
   
李 瑋特 Weite LI
   
訪問学者
   
梁 山 Shan LIANG
   
博士3年
   
梁 培鋒 Peifeng LIANG
諸 遠 Yuan ZHU
MANTAU Aprinadi Jasa MANTAU
   
博士2年
   
袁 欣 Xin YUAN
   
博士1年
   
許 佳馨 Jiaxin XU
王 禹新 Yuxin WANG
任 彦妮 Yanni REN
朱 慧琳 Huilin ZHU
   
修士2年
   
李 岩澤 Yanze LI
王 樹宇 Shuyu WANG
楊 瑞東 Ruidong YANG
李 子王 Ziwang LI
劉 泉 Quan LIU
鄧 航宇 Hangyu DENG
萧 群逸 Chun-Yi HSIAO
温 進豪 Jinhao WEN
陳 家钊 Jiazhao CHEN
張 健申 Jianshen ZHANG
馬 詩慧 Shihui MA
余 俊天 Juntian YU
滕 安琪 Anqi TENG
樊 星宇 Xingyu FAN
   
修士1年
   
王 鈺龍 Yulong WANG
邹 帥 Shuai ZOU
易 衍智 Yanzhi YI
   
修了生
   
 Graduated Members