Members of Furuzuki Lab

an image
an image
 
Graduated Members
                                 
教 授
古月 敬之 Takayuki FURUZUKI
(Jinglu HU)
訪問學者
   
劉 剛 Gang LIU
   
助 手
   
李 瑋特 Weite LI
   
博士3年
   
周 博 Bo ZHOU
梁 培鋒 Peifeng LIANG
諸 遠 Yuan ZHU
   
博士2年
   
MANTAU Aprinadi Jasa MANTAU
   
博士1年
   
袁 欣 Xin YUAN
   
修士2年
   
王 煜東 Yudong WANG
叶 声雲 Shengyun YE
梁 垿 Xu LIANG
許 匡正 Kuangzheng XU
江 遠 Yuan JIANG
劉 漢語 Hanyu LIU
王 禹新 Yuxin WANG
崔 宇 Yu CUI
孫 一平 Yiping SUN
任 彦妮 Yanni REN
MIRANDA Lester James Validad MIRANDA
姚 雪芹 Xueqin YAO
李 岩澤 Yanze LI
   
修士1年
   
王 樹宇 Shuyu WANG
楊 瑞東 Ruidong YANG
李 子王 Ziwang LI
劉 泉 Quan LIU
鄧 航宇 Hangyu DENG
萧 群逸 Chun-Yi HSIAO
温 進豪 Jinhao WEN
陳 家钊 Jiazhao CHEN
張 健申 Jianshen ZHANG
馬 詩慧 Shihui MA
余 俊天 Juntian YU